bez krivnje


bez krivnje
• guiltless

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

 • nȅdūžnōst — ž odlika onoga koji nije kriv za što, stanje bez krivnje; nevinost [dokazati ∼] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • nedužnost — nȅdūžnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA odlika onoga koji nije kriv za što, stanje bez krivnje [dokazati nedužnost]; nevinost ETIMOLOGIJA vidi nedužan …   Hrvatski jezični portal

 • inocencija — inocèncija ž DEFINICIJA stanje bez krivnje; nevinost, nedužnost ETIMOLOGIJA lat. innocentia …   Hrvatski jezični portal

 • ȍbjektīvan — ȍbjektīv|an prid. 〈odr. vnī〉 1. {{001f}}koji postoji neovisno o subjektu, njegovim opažanjima, mišljenjima i vrednovanjima; stvaran, predmetan, istinski 2. {{001f}}pren. koji je pravedan prema suprotstavljenim stranama; nepristran, bez… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • objektivan — ȍbjektīvan prid. <odr. vnī> DEFINICIJA 1. koji postoji neovisno o subjektu, njegovim opažanjima, mišljenjima i vrednovanjima; stvaran, predmetan, istinski 2. pren. koji je pravedan prema suprotstavljenim stranama; nepristran, bez predrasuda …   Hrvatski jezični portal

 • dúžan — prid. 〈odr. dȗžnī〉 koji ima dug ili dugove ⃞ {{001f}}biti ∼ imati dužnost, imati obvezu; ne ostati (komu) ∼ vratiti pakost istom mjerom; ni kriv ni ∼ kad tko strada potpuno nevin ili bez svoje krivnje …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • nȅhāt — m 1. {{001f}}nemarnost, nezainteresiranost; nehaj 2. {{001f}}pravn. lakši oblik krivnje; nehotično izvršenje kaznenoga djela ∆ {{001f}}ubojstvo iz ∼a pravn. slučajno, nenamjerno ubojstvo, bez dužne brige da se izbjegne …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • ȍsjećāj — m 1. {{001f}}psih. oblik doživljavanja koji, nasuprot objektivnom opažanju, izražava određeni emotivni odnos [∼ usamljenosti reakcija na samoću ili otuđenje od okoline; ∼ krivnje reakcija nakon svjesnog kršenja neke moralne norme; ∼ manje… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • strádati — (∅) dv. 〈prez. strȃdām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}podnijeti/podnositi nevolje; patiti, trpjeti 2. {{001f}}a. {{001f}}poginuti/pogibati b. {{001f}}u potpunosti propasti [moralno ∼; materijalno ∼]; nadrapati ⃞… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • stradati — strádati (Ø) dv. <prez. strȃdām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. nesvrš. podnijeti/podnositi nevolje; patiti, trpjeti 2. svrš. a. poginuti/pogibati b. u potpunosti propasti [moralno stradati; materijalno… …   Hrvatski jezični portal

 • nehat — nȅhāt m DEFINICIJA 1. nemarnost, nezainteresiranost, nehaj 2. pravn. lakši oblik krivnje, nehotično izvršenje kaznenoga djela SINTAGMA ubojstvo iz nehata pravn. slučajno, nenamjerno ubojstvo, bez dužne brige da se izbjegne ETIMOLOGIJA vidi… …   Hrvatski jezični portal